Home

Schelfhout Pro

Al 4 generaties uw partner voor tegels.

Welkom op Schelfhout Pro, dé groothandel voor tegels.

We hebben een groot assortiment hoogwaardige tegels voor onze partner-verkooppunten. Elk product wordt zorgvuldig geselecteerd op kwaliteit, trendgevoeligheid, esthetisch design en verfijning, zodat u uw klanten de beste tegels kunt aanbieden.

Een sterke vertrouwensrelatie is voor ons een prioriteit. Daarom verzekeren we u een piekfijne service dankzij onze grote voorraad, commercieel advies op maat en een naadloze logistiek.

Bent u een van onze partners en wilt u ons uitgebreide assortiment bekijken? Meld u dan aan op het aparte luik op onze website voor professionals (beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord). In uw persoonlijke ruimte vindt u onze catalogussen en onze prijslijsten. Bovendien hebt u er een uniek contact met onze tegelspecialisten.

Lees meer

 • Background 1 BIS

 • Background 2

 • Squence 010

 • Squence 01532

Nieuws

Alle nieuws

Elegantie, kwaliteit en diversiteit
[chevron-down]

Ons assortiment

Producten bekijken

Lees meer …Home

 • Aangemaakt op .

Cookies Policy

Bedrijfsintern document voor onderneming SCHELFHOUT BELGIUM met maatschappelijke zetel te Rue de l’Avenir n°18 tot 4530 Villers le Bouillet en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer BE 0413.835.058 vertegenwoordigd door SCHELFHOUT Marc.

Artikel 1 – Algemeen

De onderneming maakt gebruik van cookies en soortgelijke technologieën, zoals pixels en tags, om de gebruikerservaring van de bezoekers en geregistreerde klanten (hierna: de gebruiker) van de website onder de hierna volgende domeinen zo optimaal mogelijk te houden: https://www.schelfhout.pro/nl/

De specifieke doeleinden voor het gebruik van cookies zijn verder bepaald onder artikel 3.

Artikel 2 - Identificatie cookie

2.1 Een cookie is een klein bestandje dat op het apparaat van de gebruiker wordt geplaatst. Ze helpen de onderneming om het apparaat van de gebruiker te identificeren en maken het gebruik van de diverse functionaliteiten van de website mogelijk, waaronder de aanmelding bij de account van de gebruiker.

2.2. Bij het eerste bezoek van de gebruiker op de website zal op de eerste pagina een balk worden weergegeven om de gebruiker te wijzen op het bestaan van de cookies en de gebruiker de mogelijkheid te bieden om hetzij (1) de website verder te gebruiken zonder de cookies uit te schakelen, hetzij (2) de website te verlaten, hetzij (3) de website verder te gebruiken mits het uitschakelen van één of meer cookies.

2.3. Als de gebruiker geen cookies wilt ontvangen, kan deze zijn/haar browserinstellingen wijzigen van het apparaat waarop de website wordt bezocht. Indien de gebruiker de website gebruikt zonder de browserinstellingen te wijzigen, wordt de gebruiker verondersteld akkoord te gaan om alle cookies te ontvangen op de website. De gebruiker dient er rekening mee te houden dat de gebruikerservaring en/of de functionaliteiten van website niet optimaal zal zijn /zullen werken zonder cookies.

Artikel 3 – Verantwoording van de verwerking

3.1. De onderneming verricht iedere verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens zoals bepaald in de Privacy Policy van de Website. De gebruiker aanvaardt eveneens dat de onderneming toegang heeft tot de door de cookies verzamelde gegevens en dat de onderneming deze gegevens opslaat. Deze opslag van of de toegang tot informatie vormt een verwerking van persoonsgegevens met het oog op de realisatie van de in deze Cookie Policy en in de Privacy Policy vermelde doelstellingen.

3.2. De gebruiker van de website kan op elk moment en kosteloos zijn of haar toestemming intrekken, door de cookies uit te schakelen en hierover een schriftelijk verzoek te sturen naar : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Artikel 4 – Rechten van de gebruiker

Overeenkomstig de Privacy Policy beschikt de gebruiker ten allen tijde over het recht tot toegang en verbetering van de gegevens die op hem of haar betrekking hebben en die werden verzameld door middel van cookies. Hij/zij heeft eveneens het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van deze gegevens en/of de overdracht van deze gegevens aan derden voor promotiedoeleinden van producten en diensten. De gebruiker kan tevens vragen om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens, of gegevens die niet of niet meer up-to-date zijn te verbeteren of te schrappen. De gebruiker heeft tevens het recht de onderneming te vragen om de persoonsgegevens te wissen of de verwerking ervan te beperken, en ook het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Artikel 5 - Bewaartermijnen

De onderneming zal de persoonsgegevens van de gebruiker die het verwerkt via de cookies bewaren gedurende de volledige duurtijd dat de website of toekomstige versies ervan die dezelfde persoonsgegevens gebruiken, online zijn. De bewaartermijn van de persoonsgegevens die via cookies van derden verwerkt worden, is bepaald door het privacybeleid van de betrokken cookies.

Artikel 6 – Klachten

De gebruiker heeft steeds het recht om alle klachten inzake datalekken of vermeende schending van de privacy inzake het gebruik van cookies door de onderneming in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsauthoriteit via de volgende coördinaten:

Gegevens Beschermings Autoriteit
Adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel: +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Artikel 7 – Cookies van derden

Eventuele vertrouwde partners adverteren op de website en plaatsen mogelijkerwijze cookies op het apparaat van de gebruiker waarmee deze de website bezoekt. De gebruiker dient het privacybeleid van deze voornoemde ondernemingen te raadplegen, zodat de gebruiker kennis heeft van de wijze waarop die ondernemingen de cookies gebruiken en zodat de gebruiker al dan niet zijn of haar toestemming met hun privacybeleid kan geven.

Artikel 6 - Soorten gebruikte cookies

6.1. De onderneming gebruikt twee soorten cookies: permanente en sessiecookies. Een permanente cookie wordt ingesteld zodra de gebruiker zich heeft aangemeld met een account. De volgende keer dat de gebruiker de website bezoekt met hetzelfde apparaat, biedt de permanente cookie de onderneming de mogelijkheid om de gebruiker als bestaande gebruiker te herkennen, zodat de gebruiker zich niet opnieuw hoeft aan te melden om de website te gebruiken.

6.2. Een sessiecookie wordt gebruikt om een specifiek bezoek aan de website te identificeren. Sessiecookies vervallen na een korte periode of wanneer de gebruiker de browser sluit waarmee het bezoek is gebeurd.

6.3. De onderneming kan andere technologieën zoals Adobe Flash gebruiken om het functionele equivalent van een cookie op het apparaat van de gebruiker te plaatsen.

6.4. De onderneming kan cookies instellen wanneer de gebruiker de website bezoekt of de cookies kunnen worden ingesteld door andere websites of services die inhoud uitvoeren op de pagina die de gebruiker op de website bekijkt (de cookies van derden).

Artikel 7 - Doeleinden van de cookies

7.1. De cookies die de onderneming gebruikt, verschaffen informatie omtrent het tijdstip van de dag waarop de gebruiker de website bezoekt en de voorkeuren van de gebruiker. Tevens gebruikt de onderneming de cookies om de gebruikerservaring van de cookies te verbeteren. Cookies maken de interacties met de website ook veiliger en sneller. Ze zorgen ervoor dat de gebruikerservaring op de gebruiker is afgestemd en overeenkomt met de persoonlijke instellingen van de gebruiker.

7.2. De onderneming gebruikt cookies voor verschillende doelen:

 • Verificatie
  De onderneming gebruikt cookies om te weten wanneer de gebruiker is aangemeld, zodat het de juiste informatie kan weergeven en de gebruiker een persoonlijke gebruikerservaring kan bieden.
 • Beveiliging
  De onderneming gebruikt cookies voor het ondersteunen of inschakelen van de beveiligingsfunctionaliteiten die de onderneming toepast, en om de onderneming te helpen bij het detecteren van kwaadaardige activiteiten.
 • Voorkeuren, functies en dienstverlening
  De onderneming maakt gebruik van cookies om te weten welke taal de gebruiker wil gebruiken, wat zijn of haar communicatievoorkeuren zijn, en ze helpen de gebruiker bij het invullen van formulieren op de website. Ze verschaffen de gebruiker tevens functionaliteiten en aangepaste inhoud.
 • Prestaties, analyse en research
  De onderneming maakt gebruik van cookies om informatie te verzamelen over hoe de website en eventuele plug-ins wereldwijd presteren. De onderneming gebruikt tevens cookies om producten, functies en diensten te begrijpen, te verbeteren en te onderzoeken, ook wanneer de gebruiker de website opent vanaf andere websites, toepassingen of apparaten, zoals een apparaat dat niet de eigendom is van de gebruiker of een mobiel apparaat (smartphone of tablet).
 • Aangemaakt op .

Privacy Notice

Privacy notice voor onderneming SCHELFHOUT BELGIUM met maatschappelijke Rue de l’Avenir n°18 tot 4530 Villers Le Bouillet en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer BE 0413.835.058. In een positie als data controller/verwerkingsverantwoordelijke.

Artikel 1 – Privacy verklaring

Als onderneming streven wij ernaar om op een wettelijke, correcte en transparante manier uw persoonsgegevens te verwerken. In onderhavig document informeren wij u welke persoonsgegevens wij van u verwerken en wat de hieraan verbonden doelstellingen zijn.

Artikel 2 – Identificatie van de verwerkingsverantwoordelijke

Binnen onze onderneming zijn alle persoonsgegevens enkel toegankelijk voor personen die daar binnen hun specifiek takenpakket de verantwoordelijkheid toe hebben en waarvan de toegang uitdrukkelijk vereist is tot uitoefenening van het desbetreffende takenpakket.
Voor uw bijkomende vragen rond identificatie kan u ons steeds contacteren via:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Artikel 3 – Identificatie van de persoonsgegevens

Diverse persoonsgegevens worden op rechtstreekse wijze verzameld. Het gaat hierbij onder meer om standaardidentificatiegegevens zoals naam, voornaam en functie binnen een bedrijf, om contactgegevens zoals telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres en om gegevens voor facturatiedoeleinden zoals bankrekeningnummer.
In voorkomend geval worden deze gegevens rechtstreeks overhandigd door het invullen van documenten, het elektronisch of telefonisch meedelen ervan of het overhandigen van visitekaartjes. Hierbij wordt verondersteld dat er uitdrukkelijke toestemming wordt gegeven voor het opslaan van de aangeleverde persoonsgegevens.
Diverse persoonsgegevens worden eveneens onrechtstreeks verzameld. Het kan hierbij gaan om publieke gegevens die onderworpen zijn aan publicatieplicht (cf. benoemingen) of gegevens die door de betrokkene zelf publiekelijk zijn gemaakt. (cf. publicatie website) Dergelijke publiek toegankelijke persoonsgegevens kunnen desgevallend worden opgeslagen. Toestemming hiervoor wordt verondersteld gezien deze gegevens uitdrukkelijk publiekelijk werden gemaakt.
Er worden geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens bijgehouden zonder bijkomende toestemming.

Artikel 4 - Verantwoording van de verwerking

Om bepaalde diensten op kwalitatieve wijze te kunnen aanbieden heeft de onderneming diverse persoonsgegevens als gedefinieerd onder artikel 3 van onderhavig document nodig.
Uw gegevens worden afhankelijk van de concrete situatie gebruikt voor volgende doeleinden:
Bij een eerste contactname met personen bij klanten/leveranciers of prospecten worden persoonsgegevens verzameld met onderstaande doeleinden:

 • Om de te sluiten overeenkomst op een correcte manier te kunnen uitvoeren en de dienstverlening beschreven in het contract te kunnen garanderen;
 • Om te voldoen aan wettelijke vereisten;
 • In het kader van risicobeheer en kwaliteitscontrole;
 • In het kader van relatiebeheer en beheer van klantendossiers;
 • Om in het kader van direct marketing informatie te kunnen versturen ;

Uw persoonsgegevens worden wel/niet gebruikt in het kader van geautomatiseerde besluitvorming zonder menselijke tussenkomst.

Artikel 5 – Doorgifte van persoonsgegevens

De onderneming verbindt er zich toe uw persoonsgegevens niet door te geven aan derde partijen zonder uitdrukkelijke toestemming. Naast kennisname door interne medewerkers die daartoe uitdrukkelijk bevoegd zijn kunnen onderstaande derde partijen eveneens kennis nemen van de vereiste persoonsgegevens:

 • Sociaal secretariaat
 • Accountantsbureau
 • Fiscale consultancy
 • ICT dienstverleners
 • Kredietagenschap ;
 • Advocaat ;
 • Schuldsaneringsorganisatie ;
 • Functionaris voor gegevensbescherming ;

In onderstaande gevallen kan er zich bovendien een eventuele bijkomende doorgifte voordoen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Artikel 6 – Bewaring van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is om de doelen zoals omschreven onder artikel 4 te verwezenlijken.
Persoonsgegevens worden bovendien minimaal gedurende de wettelijk verplichte termijnen bewaard.

Artikel 7 – Rechten van de betrokkene

Als betrokkene worden volgende rechten met betrekking tot persoonsgegevens u door de onderneming gegarandeerd.
Aan elke vraag tot uitoefening van een individueel recht wordt binnen een redelijke termijn en kosteloos gevolg gegeven.

 • Recht op inzage – door uitoefening van dit recht kan u zowel inzage als kopie bekomen over welke persoonsgegevens wij van u verwerken.
 • Recht op verbetering – door uitoefening van dit recht kan u wijzigingen in uw persoonsgegegens steeds laten verbeteren of vervolledigen. Een aanpassing volgt op eenvoudig verzoek.
 • Recht op wissing – door uitoefening van dit recht kan u indien er zich onrechtmatigheden zouden voordoen in de verwerking verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen.
 • Recht op beperking van de verwerking – door uitoefening van dit recht kan u indien er zich onjuistheden voordoen en een vraag tot verbetering loopt of u meent dat er zich een onrechtmatigheid heeft voorgedaan, vragen dat de verwerking wordt beperkt. Dit betekent dat uw persoonsgegevens enkel en alleen met uw toestemming verder mogen verwerkt worden. Loutere opslag van de persoonsgegevens wordt hierdoor niet aangetast, noch eventuele verwerking in het kader van een gerechtelijke procedure, ter bescherming van natuurlijke personen of rechtspersonen of om gewichtige redenen van algemeen belang.
 • Recht op overdraagbaarheid – door uitoefening van dit recht kan u vragen om de door u aangeleverde gegevens terug te bezorgen of rechtstreeks aan een derde partij over te dragen in een toegankelijk formaat. Dergelijk recht kan door uitoefening van een specifieke proportionaliteitsoefening eventueel worden beperkt.
 • Recht op weigering automatische gegevensverwerking – door uitoefening van dit recht kan u aangeven dat u niet wenst dat uw persoonsgegevens deel uitmaken van volledig geautomatiseerde gegevensverwerkingen en processen zonder menselijke tussenkomst.
 • Recht op intrekking van de toestemming – door uitoefening van dit recht kan u een eerder gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Hierdoor wordt elke verdere verwerking stopgezet.
  Indien u één of meerdere van bovenstaande rechten wenst uit te oefenen dient u contact op te nemen via de gegevens gespecificeerd in artikel 2.
 • Bovendien kan desgevallend klacht worden ingediend bij de toezichthoudende autoriteit indien u meent dat uw rechten niet worden nageleefd.
  GBA is te bereiken op het volgende adres:
  Gegevens Beschermings Autoriteit
  Adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
  Tel: +32 (0)2 274 48 00
  Fax: +32 (0)2 274 48 35
  E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  Website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Artikel 8 - Toepassingsgebieden van het vertrouwelijkheidshandvest

OVERVALLING VAN ALGEMENE INFORMATIE
Wanneer u onze pagina's bekijkt, wordt er automatisch algemene informatie ingevoerd. Deze informatie (serverprotocol) omvat het type browser, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van uw internetprovider en andere soortgelijke informatie. Deze informatie staat u niet toe om uzelf te identificeren. Deze informatie is technisch noodzakelijk om u goed te voorzien van de inhoud van de internetpagina's die u wilt bekijken en wordt automatisch gegenereerd door het gebruik van internet. We evalueren dergelijke anonieme informatie voor statistische doeleinden om de aanwezigheid van onze site en de gerelateerde technologie te optimaliseren.
REGISTRATIE OP ONZE WEBSITE
Wanneer u zich registreert om onze persoonlijke services te gebruiken, worden sommige persoonlijke gegevens ingevoerd, zoals de naam, het adres, contactgegevens en communicatiegegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres. Als u al bij ons bent geregistreerd, hebt u toegang tot inhoud en services die zijn gereserveerd voor gebruikers die al zijn geregistreerd. Gebruikers die al geregistreerd zijn, hebben de mogelijkheid om de gegevens die ze hebben verstrekt te wijzigen of te verwijderen wanneer ze zich registreerden. Natuurlijk bieden we u ook persoonlijke gegevens die we hebben ingevoerd. We corrigeren of verwijderen deze op uw verzoek voor zover toegestaan door de Wet op het bewaren van bestanden. Neem contact met ons op via de contactgegevens aan het einde van dit charter voor gegevensbescherming.
UITVOERING VAN PAY-VOORDELEN
Voor het uitvoeren van betaalde services vragen we om aanvullende gegevens, zoals betaalmethoden.
SSL ENCRYPTIE
Om uw gegevens tijdens de verzending te beveiligen, gebruiken we de meest recente coderingstechnieken (bijv. SSL) onder HTTPS.
NIEUWSBRIEF
Als u zich registreert om onze nieuwsbrieven te ontvangen, zullen de gegevens die u verstrekt uitsluitend voor dit doel worden gebruikt. Abonnees kunnen ook via e-mail op de hoogte worden gebracht van relevante evenementen voor de service of registratie (bijv. Wijzigingen in het aanbod van de nieuwsbrief of technische voorwaarden). Om uw registratie te activeren, hebben we uw huidige e-mailadres nodig. Om te verifiëren dat de registratie is gedaan door de houder van dit e-mailadres, gebruiken we het proces "Dubbeloptie". Hiervoor registreren we uw bestelling van nieuwsbrieven, sturen we een bevestigingsmail en ontvangen we het antwoord. Er worden geen andere gegevens verwerkt. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief en worden niet doorgegeven aan derden. U kunt te allen tijde uw toestemming voor het beveiligen van uw persoonlijke gegevens en voor het gebruik voor het versturen van de nieuwsbrieven intrekken. In elke nieuwsbrief is een speciale link. Bovendien kunt u zich rechtstreeks afmelden van onze webpagina of ons uw verzoek sturen door contact met ons op te nemen zoals aangegeven aan het einde van deze privacyverklaring.
CONTACT
Als u contact met ons opneemt per e-mail of via het contactformulier, wordt de informatie die u ons stuurt opgeslagen om uw verzoek of toekomstige vragen te verwerken.
DELETIE OF BLOKKEREN VAN GEGEVENS
We houden ons aan het principe van het verminderen van gegevensverzameling. We slaan uw gegevens alleen op als een minimumtijd om de gestelde doelen te bereiken of om de door de wetgever gestelde bewakingstermijnen te respecteren. Zodra het respectieve doel of het einde van de deadlines is bereikt, worden de respectieve gegevens regelmatig geblokkeerd of verwijderd volgens de wettelijke richtlijnen.
GEBRUIK VAN GOOGLE ANALYTICS
Deze webpagina gebruikt Google Analytics, een analyseservice van de website van Google Inc. (hierna Google). Google Analytics maakt gebruik van "cookies", dat wil zeggen. tekstbestanden die op uw computer zijn opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de webpagina mogelijk maken. De informatie die door de cookie over het gebruik van deze pagina wordt gegenereerd, wordt over het algemeen naar een server van Google in de VS verzonden en daar vervolgens opgeslagen. Omdat de anonimisering van het IP-adres op deze internetpagina's is geactiveerd, wordt uw IP-adres eerder door Google afgekort in de lidstaten van de Europese Unie of in de landen die deelnemen aan de overeenkomst over de Europese Economische Ruimte. Het is slechts uitzonderlijk dat het IP-adres volledig wordt doorgestuurd naar een server van Google in de VS en in plaats daarvan zal worden afgekort. In opdracht van de exploitant van deze webpagina, zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de webpagina te evalueren, om rapporten over paginageactiviteiten te maken en om de exploitant te voorzien van pagina's met andere aanvullende diensten met betrekking tot voor dit gebruik. Het IP-adres dat door uw browser wordt verstrekt als onderdeel van Google Analytics, wordt door Google niet aan andere gegevens gekoppeld. U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door uw browsersoftware te configureren; wij vestigen uw aandacht op het feit dat u de functies van deze website niet in zijn geheel zult kunnen gebruiken. Bovendien kunt u voorkomen dat de gegevens die door de cookie worden gegenereerd en het gebruik van de internetpagina (uw IP-adres incl.) Voor Google en de verwerking van dergelijke gegevens door Google door de browser add-on te downloaden en installeren beschikbaar op de volgende link: Browser-add-on om Google Analytics uit te schakelen.
Naast of als een alternatief voor de browser-add-on, kunt u voorkomen dat Google Analytics op onze pagina's wordt gevolgd door uw browser in te stellen: klik op deze link. Een opt-out-
cookie is op uw apparaat geïnstalleerd. De vermelding door Google Analytics op deze website en in deze browser wordt dus in de toekomst voorkomen zolang de cookie in uw browser blijft staan.
GEBRUIK VAN SCRIPTS BIBLIOTHEKEN (GOOGLE WEBFONTS)
Om onze inhoud op alle browserschermen goed en aangenaam weer te geven, gebruiken we scriptbibliotheken op deze website en lettertypenbibliotheken zoals Google Webfonts (https://www.google.com/ webfonts /). Google Webfonts worden doorgegeven aan het cachegeheugen van uw browser om herhaald laden te voorkomen. Als uw browser geen Google Webfonts ondersteunt of de toegang verhindert, wordt inhoud weergegeven met standaardlettertypen. De aanroep naar script- of lettertypenbibliotheken activeert automatisch een verbinding met de bibliotheekexploitant. In theorie is het mogelijk - zij het onzeker en voor welk doel - dat exploitanten van de respectieve bibliotheken gegevens kunnen verzamelen. U vindt de richtlijnen voor het Privacybeleid van Google hier: https://www.google.com/policies/privacy/
GEBRUIK VAN GOOGLE-KAARTEN
Deze webpagina gebruikt de Google Maps API om geografische informatie weer te geven. Door Google Maps te gebruiken, verzamelt Google ook gegevens over het gebruik van kaartfuncties door de gebruiker, verwerkt en exploiteert deze. U kunt meer informatie over de gegevensverwerking van Google krijgen door op te klikken. U kunt uw privacy-instellingen wijzigen in het formulier voor gegevensbescherming. Hier vindt u gedetailleerde hulp bij het beheren van uw eigen gegevens in het Google-productaanbod.
YOUTUBE GEÏNTEGREERDE VIDEO'S
Op sommige van onze webpagina's voegen we YouTube-video's in. De exploitant van de modules is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. Door een pagina met een YouTube-module te bezoeken, wordt een verbinding gemaakt met YouTube-servers. YouTube weet welke pagina's je bezoekt. Als je bent ingelogd met je YouTube-account, kan YouTube je surfgedrag koppelen aan dit account. Je kunt dit proces voorkomen door uit te loggen bij je YouTube-account. Wanneer een YouTube-video wordt gestart, plaatst de provider cookies die informatie verzamelen over de gewoonten van de gebruiker. Als de cookback-up is uitgeschakeld voor het Google Ad-programma, hoeft de gebruiker zich tijdens het bekijken van YouTube-video's geen zorgen te maken over cookies. YouTube verzamelt echter andere niet-persoonlijke informatie van gebruikers via cookies. Als u ze wilt voorkomen, moet u de cookieback-up in uw browser blokkeren. Meer informatie over gegevensbescherming vindt u in "YouTube" in het privacybeleid van de provider onder: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
GOOGLE ADWORDS
Onze website maakt gebruik van Google Conversion-Tracking. Als u onze webpagina hebt bereikt via een advertentie van Google, plaatst Google Adwords een cookie op uw computer.
Deze cookie wordt geplaatst wanneer een gebruiker op een advertentie van Google klikt. Deze cookies zijn na 30 dagen niet meer geldig en worden niet gebruikt om de persoon te identificeren. Als de gebruiker bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de geldigheid van de cookie is niet verouderd, kunnen we Google herkennen en herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en werd hij doorverwezen naar deze pagina. Elke Google AdWords-klant heeft nog een cookie. Cookies kunnen niet worden gevolgd door websites van AdWords-klanten. De informatie verzameld door Conversiecookies wordt gebruikt om statistieken samen te stellen voor AdWords-klanten die ervoor hebben gekozen om de wisselkoersen bij te houden. Klanten worden op de hoogte gesteld van het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en zijn omgeleid naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Ze krijgen geen informatie die de gebruiker zou identificeren. Als u de volgfunctie niet wilt, kunt u weigeren om de vereiste cookie te installeren - bijv. , door uw browser te configureren, in het algemeen de automatische installatie van cookies uit te schakelen en de cookies van het domein "googleleadservices.com" te blokkeren. Verwijder verwijder-opt-out cookies niet zolang u geen evaluatiegegevens wenst. Als u alle cookies in uw browser hebt verwijderd, moet u de betreffende opt-out-cookie opnieuw installeren.
GEBRUIK VAN GOOGLE REMARKETING
Deze webpagina gebruikt de remarketingfunctie van Google Inc. Deze functie wordt gebruikt om gerichte internetadvertenties weer te geven aan bezoekers van het advertentienetwerk van Google. In de browser van de bezoeker van de internetpagina's wordt een cookie opgeslagen, waardoor de bezoeker wordt herkend die deze pagina's van het advertentienetwerk van Google laadt. Advertenties worden op deze pagina's weergegeven die verwijzen naar inhoud die de bezoeker eerder op de internetpagina's heeft bekeken, en die de Google Remarketing-functie gebruiken. Volgens zijn eigen claims verzamelt Google tijdens dit proces geen persoonlijke gegevens. Als u deze functie voor Google Remarketing niet wilt gebruiken, kunt u deze uitschakelen door uw browser in te stellen op http://www.google.com/settings/ads. Optioneel kunt u het gebruik van cookies voor gerichte advertenties via het Ad Network-initiatief uitschakelen door de instructies op http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp te volgen.

 • Aangemaakt op .

Algemene Verkoopvoorwaarden


Pro-Caro is een Belgische beroepsvereniging voor groothandelaars van keramische producten opgericht overeenkomstig de Wet van 31 maart 1898 en waarvan de statuten werden bekrachtigd bij arrest van de Raad van State dd. 14 september 1998. Binnen het kader van haar doelstellingen heeft Pro-Caro verkoopvoorwaarden opgesteld ten dienste van haar leden.Met koper wordt bedoeld deze die zich op basis van deze bestelling wendt tot de verkoper voor aankoop van goederen. Met verkoper wordt bedoeld, onze firma, bij wie deze bestelling wordt geplaatst.

ARTIKEL 1 : De koper wordt geacht de verkoopvoorwaarden zoals hierna bedongen te kennen en te aanvaarden door het enkele feit van het plaatsen van een bestelling en/of de ontvangst van de factuur, ongeacht de aankoopvoorwaarden die de koper op zijn eigen document vermeldt. Tenzij uitdrukkelijk én schriftelijk overeengekomen, zijn enkel deze voorwaarden toepasselijk op de contractuele relaties tussen koper en verkoper. Elke afwijking van onderhavige algemene voorwaarden moet om geldig te zijn door de verkoper uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd en zal slechts éénmalig gelden.De overeenkomsten gesloten door tussenpersonen van de verkoper, worden door deze steeds aangegaan onder voorwaarde van zijn bevestiging. De overeenkomst gesloten door tussenpersonen van de koper zijn eveneens onderworpen aan huidige voorwaarden.Conform artikel 32, lid 15 van de wet van 14/7/1991, gewijzigd door de wet van 6/4/2010, artikel 74, lid 17, betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, wordt verduidelijkt dat deze algemene contractuele voorwaarden wederzijds gelden voor de partijen.

ARTIKEL 2 : De prijsoffertes zijn te goeder trouw, doch slechts bij benadering opgesteld en dienen slechts ter inlichting. Zij zijn onder meer aan her-ziening onderhevig wanneer de lonen en sociale lasten en/of de prijzen van de grondstoffen stijgen. Ze zijn geheel vrijblijvend, tenzij anders bedon-gen. Iedere prijsofferte vervalt na één maand, tenzij conventionele afwijking.Alle wettelijke lasten en taksen vallen ten laste van de koper.De prijzen die niet in EURO gekwoteerd werden, worden verondersteld te zijn berekend volgens de koers van de dag van de orderbevestiging. Elk verschil van wisselkoers (devaluatie of verhoging in waarde) is ten laste van de koper en is beslissend voor een prijsverhoging of een behoud van de vastgestelde prijs. Geen enkele bestelling zal kunnen vernietigd worden, zonder het schriftelijk akkoord van de verkoper. Alle verbintenissen gesloten door onze tussenpersonen, zoals vertegenwoordigers, reizigers, agenten, …, worden door ons steeds aangegaan onder schorsende voorwaarde van onze bevestiging.

ARTIKEL 3 : De goederen worden geleverd, in ontvangst genomen en aanvaard in onze magazijnen, vóór hun vertrek. Indien drie dagen na de schrif-telijke terbeschikkingstelling de goederen niet werden afgehaald, wordt eveneens overgegaan tot facturatie.De inontvangstneming dekt de zichtbare gebreken van de goederen. Eventuele opmerkingen dienen door de klant op de leveringsbon te worden geformuleerd. De leveringsbon wordt getekend vóór ontvangst. De koper erkent volledig te zijn ingelicht over alle kenmerken en specificaties eigen aan de gekochte goederen.Het feit dat de goederen verpakt zouden zijn, staat de aanvaarding niet in de weg. Desgevallend moet een steekproef worden verricht. De koper kan het feit dat de goederen verpakt waren niet inroepen om de termijn, waarbinnen de klachten nopens de kwaliteiten en/of de gebreken dienen bekend gemaakt te worden te verlengen.In geval van niet-conformiteit, kan de verkoper de betreffende goederen omruilen, met uitsluiting van welkdanige andere schadeloosstelling. Goederen mogen enkel teruggestuurd worden met schriftelijk akkoord van de verkoper.Wanneer de verkoper instaat voor het vervoer, maar de koper niet op het leveringsadres aanwezig blijkt te zijn, geldt de door de vrachtwagenchauf-feur ondertekende leveringsbon, met vermelding van uur en datum, als bewijs van ontvangst en aanvaarding.De goederen reizen onder de verantwoordelijkheid en op risico van de koper, zelfs wanneer zij franco zijn verkocht. Indien de levering is overeenge-komen ”franco op het werk” of indien wij instaan voor het vervoer, staat de klant ervoor in dat dit geschiedt op een goed berijdbare baan, op een plaats die gemakkelijk bereikbaar is voor zware vervoermiddelen met volle ladingen, en er een voldoende en vlakke losplaats naast de rijbaan is voor-zien. Hij zal ons daartoe alle nodige informatie meedelen omtrent de ligging, het adres van losplaats en bereikbaarheid voor zwaar vervoer. Onze vrachtvervoerders hebben immers de opdracht de openbare weg niet te verlaten. Wanneer dit toch wordt gedaan om de materialen zo dicht mogelijk bij het werk te kunnen lossen, wordt dit geacht op het verzoek van en onder verantwoordelijkheid van de klant te zijn. Wij dragen desgevallend geen verantwoordelijkheid betreffende alle mogelijke schade die daar een gevolg van is, ondermeer aan wegverhardingen, ondergrondse leidingen, vergaarbakken of putten, of welkdanig kunstwerk ook. De klant is verantwoordelijk voor alle schade aan onze voertuigen, depannagekosten en nutte-loos tijdverlies, alsook eventuele schade aan privéeigendommen of derden, wanneer onze vrachtwagenchauffeur de openbare weg dient te verlaten. In elk geval gebeurt het lossen enkel aan de voet van de vrachtwagen.Geloste goederen vertoeven op de plaats van lossing volledig op risico van de koper.Lostijden van langer dan dertig minuten worden aangerekend aan de gangbare uurlonen. Indien voor het lossen van de goederen beroep wordt gedaan op personeel en/of materieel van de verkoper, worden deze supplementaire prestaties aangerekend aan de gangbare tarieven.De leveringstermijnen zijn ter goeder trouw doch slechts bij benadering opgegeven, tenzij voorafgaandelijk schriftelijk werd overeengekomen deze als essentieel en bindend te beschouwen. Omstandigheden als staking, brand, machinedefekt, onregelmatige bevoorrading, interne organisatiepro-blemen, overheidsmaatregelen, ......., worden beschouwd als vormen van overmacht wanneer zij de levering bemoeilijken of vertragen. Laattijdige levering mag behoudens andersluidende en schriftelijke overeenkomst geen aanleiding geven tot weigering van de koopwaar door de klant, noch tot het betalen van een schadevergoeding door de verkoper.Extra kosten die veroorzaakt worden door het feit dat de klant een kortere leveringstermijn dan de normale leveringstermijn wenst, vallen te zijnen laste. Ieder recht op verhaal wegens laattijdige levering vervalt bij gebrek aan protest ten laatste op het moment van de levering.

ARTIKEL 4 : Alle tegels worden verkocht per x stuks (= 1 m2, de gebruikelijke voegbreedte inbegrepen). De netto te betegelen hoeveelheid in m2 dient te worden vermeerderd om tekorten te voorkomen voortspruitend uit snijverlies en/of speciale legpatronen. De leveringen gebeuren steeds per volle verpakkingseenheid (doos of pallet). Het aantal eenheden (tegels-stuks) per m2 of lm is dit welk door de fabrikant aan de invoerder wordt verrekend en zijn niet betwistbaar. Deze infor-matie kan de koper natrekken op de verpakking (dozen) van de tegels.Alle ter beschikking gestelde stalen zijn louter indicatief en niet bindend. Tussen tentoongestelde en geleverde goederen kunnen tint-, maat- en struc-tuurafwijkingen voorkomen. Deze worden als normaal en inherent aan de tegelindustrie beschouwd. Hetzelfde geldt aldus voor de ter beschikking gestelde stalen. Zij kunnen geen aanleiding geven tot klachten, weigering, terugname of welkdanige schadevergoeding ook.Aanvullende bestellingen en/of nabestellingen worden nooit gewaarborgd in dezelfde tint, maat en structuur als de oorspronkelijke bestelling en vallen buiten de verantwoordelijkheid van de verkoper.Non-conformiteit en zichtbare gebreken worden door de klant uiterlijk bij levering gemeld aan de verkoper. Na deze termijn wordt de levering als aanvaard beschouwd. Het feit dat de goederen verpakt zouden zijn, staat de aanvaarding niet in de weg. Desgevallend dient een steekproef te worden verricht. In geval van non-conformiteit kan de koper de gebrekkige tegels omruilen en/of aanspraak maken op een waardevermindering/schadevergoeding. Bij omruiling zijn de kosten verbonden aan het terugsturen van de gebrekkige goederen en aan het opsturen van de vervangende goederen ten laste van de verkoper. De koper en de plaatser zijn gehouden alle geleverde materialen te controleren op zichtbare gebreken alvorens tot de plaatsing ervan over te gaan. Wij aanvaarden géén klachten hieromtrent na de plaatsing. Klachten in verband met verborgen gebreken zijn slechts ontvankelijk in een aangetekend schrijven dat voldoende gemotiveerd is, en ter kennis wordt gebracht van de verkoper binnen het jaar vanaf de levering van de goederen en zulks steeds binnen de 15 dagen na het constateren van het gebrek. De bewijslast van de tijdigheid rust bij de koper. Na deze termijn dient elke levering als onherroepelijk en volledig aanvaard te worden beschouwd.Iedere rechtsvordering dienaangaande dient op straffe van verval binnen de drie maanden na het zichtbaar worden, te worden ingesteld, tenzij geza-menlijk en minnelijk een deskundige wordt aangesteld teneinde technisch advies in te winnen, in welk geval deze termijn wordt verlengd met de duur van de expertise.

ARTIKEL 5 : Onze waarborgen beperken zich slechts tot de eerste keus en kunnen nooit de waarborg van de fabrikant overschrijden. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor tegels die niet eerste keuze zijn, ondermeer vorstbestendigheid, kleurafwijking, scheurtjes, uitslag, kaliber, ontglan-zing, etc. van tegels van een andere keus dan de eerste.Onze waarborg beperkt zich evenwel tot de intrinsieke kwaliteit van het product, met uitsluiting van de plaatsing en het bouwconcept, waarvan aangenomen wordt, dat ze uitgevoerd zijn volgens de regels van de kunst. Onze waarborgtermijnen zijn in elk geval beperkt tot de waarborgtermijn van toepassing bij de fabrikant van de tegels.Indien het product beantwoordt aan de vigerende Europese normen, kan er geen gebrek worden weerhouden waarvoor wij aansprakelijk zouden kunnen worden gesteld. De garantie "vorstvrij" geldt echter slechts wanneer op onze bescheiden uitdrukkelijk staat vermeld dat de tegels vorstvrij zijn. Er wordt op gewezen dat de documentaties van producenten vaak vorstgaranties vermelden volgens de Europese normen, afgestemd op zuiderse landen. Gelet op de strenge vorstcycli in onze contreien, zien wij af van iedere verantwoordelijkheid aangaande vorstgaranties op geëmail-leerde materialen. Voor alle gres cerame in volle masse (porositeit ongeveer 0.05 %) met minimum dikte van 8 mm en volgens fabrikanten voor-ziene buitenproducten met betonbasis, zijn de vorstgaranties wel van toepassing, met weerom dien verstande dat de plaatsing uitgevoerd is volgens de regels van de kunst.De door de fabrikant opgegeven graad van slijtvastheid geldt enkel ten titel van inlichting. Bij het aanwenden van geëmailleerde vloertegels, is het inbouwen van een vloermat aan elke buiteningang verplicht. Abrasieven zoals zand, stof en haren, beperken in aanzienlijke mate de levensduur van het glazuur. Bij vaststelling van onvoldoende onderhoud, sluiten wij iedere verantwoordelijkheid uit. De glanzende toplaag van sommige glazuren kan haar initieel aspect verliezen bij gebruik. Dit verschijnsel wordt als normaal beschouwd en kan geen enkele klacht rechtvaardigen.Evident zijn uitgesloten van enige waarborg: vloeren die in magazijnen en op de werf in slechte voorwaarden werden opgeslagen, die buiten de normale bestemming of niet volgens de regels van het vak werden verlegd of die werden onderhouden met schadelijke stoffen.Tegels geplaatst in een ‘multiformaten’ patroon zijn uitgesloten van elke waarborg op vorstschade, ongeacht de technische eigenschappen van de tegel. Hiervoor kan verwezen worden naar de technische voorschriften van het WTCB en de richtlijnen van FECAMO in deze materie. Binnen dezelfde beperkende richtlijn bevinden zich alle plaatsingen waarvan de voegen niet doorlopend zijn uitgevoerd in alle richtingen, zoals bv. verbandplaatsing.Om ontvankelijk te zijn dient elke klacht via het door PRO-CARO ter beschikking gestelde klachtenformulier te gebeuren.Geleverde materialen worden nooit teruggenomen. Wanneer dit uitzonderlijk en onder bepaalde gevallen toch wordt toegestaan, gebeurt dit enkel en alleen voor ongebruikte en fris gebleven materialen, waarvan de verpakking origineel, gesloten en ongeschonden is. Alleen volledige dozen van vloer- en muurtegels komen alsdan in aanmerking. De terugbetaling gebeurt tegen 80 % van de oorspronkelijk gefactureerde waarde. De kosten van de terugname worden aangerekend. Speciale bestellingen niet op voorraad, die de fabriek reeds verlaten hebben, blijven voor het volledige bedrag eisbaar, zelfs indien de klant de levering weigert.In alle gevallen waarin de koper zich op de vrijwaringsplicht van de verkoper beroept zal de koper de bewijslast dragen. De aanspraken van de koper ten aanzien van de verkoper blijven bij toepassing van huidig beding beperkt tot hooguit de waarde van de geleverde goederen op basis van de door de verkoper aangerekende prijs. Het indienen van een klacht, om welke reden ook, ontslaat de koper niet van de betaling van de facturen op vervaldag.

ARTIKEL 6 : De goederen blijven eigendom van de verkoper totdat de koper aan al zijn verplichtingen, waaronder de verplichting van betaling in hoofdsom, rente en kosten ten aanzien van de verkoper heeft voldaan, met inbegrip van deze voortspruitende uit andere transacties. De koper erkent dat dit beding van eigendomsvoorbehoud hem ter kennis is gebracht en door hem is aanvaard alvorens levering van de goederen. Gelet op het ei-gendomsvoorbehoud, is het verboden de verkochte goederen te vervreemden voor algehele betaling en dit op straffe van schadevergoeding. De koper verbindt er zich toe zolang niet volledig is betaald, de door hem nog niet verbruikte goederen in herkenbare en goede staat te behouden, eveneens op straffe van schadevergoeding. De koper is verplicht mee te werken bij alle maatregelen die de verkoper kan nemen ter bescherming van zijn goederen of rechten. Indien de koper met de uitvoering van zijn verbintenis tot betalen achterop is, kan bij een aangetekend schrijven door de verkoper geopteerd worden om de geleverde goederen, die nog in het bezit zijn van de koper, terug te nemen, waardoor de oorspronkelijke koopovereenkomst van rechtswege ontbonden is. In dit geval blijft de volledige gefactureerde prijs door de verkoper verschuldigd, verhoogd met interesten en schadebeding, doch zal de koper gecre-diteerd worden voor de waarde van de teruggenomen goederen, mits aftrek van alle kosten die ontstaan uit hoofde van de terugname en de normale winstderving.Wanneer de optie tot terugname onder de gestelde voorwaarden aan de koper is betekend, zal deze laatste zich niet kunnen verzetten tegen deze terugname. Deze clausule doet geen afbreuk aan de risico-overgang zoals voorzien in deze factuurvoorwaarden. De risico’s van bewaring berusten bij de koper, vanaf het moment dat de goederen op hem zijn overgegaan, tot wanneer de koper in het bezit wordt gesteld van deze goederen.

ARTIKEL 7 : Iedere verbreking of opzegging van een bestelling of contract, geeft de verkoper recht op een schadevergoeding en op facturatie van de reeds geleverde prestaties aan de overeengekomen tarieven. Bij speciale bestellingen niet op voorraad, die de fabriek reeds verlaten hebben, zal in dit geval de volledige koopprijs verschuldigd zijn.Wanneer wij ten uitzonderlijke titel toestaan dat geleverde materialen door ons zouden worden teruggenomen, zal dit enkel en alleen kunnen gebeuren voor ongebruikte materialen, met ongeschonden verpakking, waarbij slechts volledige dozen van vloer- en muurtegels in aanmerking komen. De terugbetaling zal alsdan nooit hoger zijn dan 80 % van de oorspronkelijk gefactureerde waarde, terwijl de kosten van de terugname in elk geval bijkomend moeten worden vergoed.De koper verklaart uitdrukkelijk dat al de tegoeden die hij ten opzichte van de verkoper bezit, ten titel van waarborg en op gelijk welk ogenblik, kunnen worden gecompenseerd met alle schulden voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst.Hij kan in dat geval bovendien alle met de koper aangegane contracten ontbinden, zonder enige formaliteit en dit onverminderd het recht op schade-vergoeding voor de verkoper. De wilsuiting per brief aan de koper, zal hiervoor volstaan.Ingevolge de ontbinding zal de verkoper, die eigenaar is gebleven van de goederen conform artikel 6 hierboven, de goederen kunnen recupereren en verkopen teneinde alle schade te beperken, en dit acht dagen na aangetekend schrijven aan de in gebreke blijvende koper.

ARTIKEL 8 : Behoudens andersluidend en schriftelijk akkoord zijn onze facturen contant, netto en zonder korting of schuldvergelijking betaalbaar op het adres van onze maatschappelijke zetel of op de door ons aan te wijzen bankrekening. Om geldig te zijn dient elk kwijtschrift gedagtekend en on-dertekend te zijn door de zaakvoerder of zijn gevolmachtigde. Agenten zijn niet bevoegd om betalingen te ontvangen.Alle eventuele betwistingen omtrent de factuur dienen per aangetekende brief binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur aan de verkoper bekend gemaakt te worden.Alle betalingen van onze facturen geschieden ten laatste op de aangegeven vervaldag. Elke bedongen betalingstermijn loopt vanaf de factuurdatum. Bij laattijdige betaling zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest van 12 % per jaar op het opeisbare bedrag verschuldigd zijn. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, wordt het schuldsaldo bij wijze van forfaitaire vergoeding verhoogd met 12 % met een minimum van € 125 en een maximum van € 1860, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. Het factuurbedrag kan bovendien met € 12,50 worden verhoogd voor het versturen van een brief en met € 25 voor verplaatsingskostenBij gebreke van betaling van de prijs van een bepaald verkoopsorder, heeft de verkoper bovendien het recht om de uitvoering van alle contracten met de klant op te schorten tot op de dag van de betaling, of deze contracten bij eenvoudige notificatie te ontbinden, onverminderd het recht op schade-vergoeding voor de verkoper. In geval van laattijdige betaling is het voordeel van elke waarborg geannuleerd en artikel 1244 B.W kan niet worden ingeroepen door een in gebreke blijvende koper.Bij wanbetaling van enige factuur worden alle uitstaande facturen van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling onverwijld opeisbaar, zelfs indien voorheen betalingstermijnen werden afgesproken.Alle innings- en protestkosten van wisselbrieven en/of cheques vallen ten laste van de klant. Het aanbieden van wisselbrieven wijzigt de plaats van betaling niet. Het trekken van een wisselbrief of het aanvaarden van een cheque, dan wel van enig ander betalingsmiddel doet geen afbreuk van de alhier vermelde rechten en doet geen schuldvernieuwing ontstaan. Zelfs in geval van acceptatie van de wisselbrief, blijven bovenvernoemde inte-resten en schadevergoedingen verschuldigd.Wij behouden ons het recht voor, vóór of gedurende de uitvoering van de overeenkomst, waarborgen tot betaling van de koopprijs en de uitvoering van de overeenkomst van de klant te eisen. De kosten van vestiging van deze waarborgen zijn ten laste van de klant. Bij weigering houden wij ons het recht voor de bestelling in haar geheel of zelfs gedeeltelijk te annuleren.De koper is niet gerechtigd enige klacht in te dienen tegen onbetaalde facturen die de levering dekken, noch mag hij de betaling van deze facturen vertragen.

ARTIKEL 9 : Degene die een bestelling plaatst met het verzoek de facturatie van de geleverde goederen en/of de uitgevoerde werken op te maken op naam van een derde, blijft hoofdelijk en solidair verbonden tegenover de verkoper tot uitvoering van alle verbintenissen.

ARTIKEL 10 : Al onze overeenkomsten zijn onderworpen aan het Belgische recht, ook wanneer wissels werden aanvaard met andere domiciliëring.Ingeval van betwisting waartoe de uitvoering of de interpretatie van onze overeenkomst en prestaties aanleiding kunnen geven, zijn uitsluitend de Rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de verkoper bevoegd. Ook de gerechtskosten en de eventuele kosten voor de verdediging dienen door de debiteur te worden gedragen.

 • Aangemaakt op .
Een vraag?

We helpen u graag.

Schelfhout Pro

Rue de l'Avenir 18,B-4530 Villers-le-Bouillet

Openingsuren

Dispatch
Van maandag t/m vrijdag
Van 8 tot 12 uur en van 13 tot 18 uur

Afhaling bestellingen
Van maandag t/m vrijdag van 8 tot 18 uur
Zaterdag van 9 tot 12 uur

Specialisten die met u meedenken

Info of advies nodig? We helpen u met veel plezier.

Copyright © 2023 | Schelfhout Belgium - Rue de l'Avenir 18, B-4530 Villers-le-Bouillet | TVA : BE 0413 835 058